โครงการเดอะชิควิวคอนโดมิเนียม เชียงใหม่


 
   เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทีมลอฟท์ฟอร์มได้มีโอกาสเข้าพบกับทางผู้บริหารของ โครงการเดอะชิควิวคอนโดมิเนียม เชียงใหม่ แรกพบเรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ในความเป็นกันเองของทางผู้บริหารโครงการ เมื่อเราได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นทำให้เราได้เห็นวิสัยทัศน์ และ ความรักที่มีต่อลูกค้า ของผู้บริหารโครงการเดอะชิควิว คอนโดมิเนียม
แม้ว่าท่านจะเป็นชาวต่างชาติ แต่เราสัมพัสได้ถึงความรักที่ท่านมีต่อคนไทยและประเทศไทย ทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนา องค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้น ท้ายนี้ทางลอฟท์ฟอร์ม ขอขอบพระคุณที่ โครงการ เดอะชิควิวคอนโดมิเนียม เชียงใหม่ ไว้วางใจ เลือกใช้ โซฟาทั้งหมดของโครงการ จาก ทาง ลอฟท์ฟอร์ม.

ติดต่อ เดอะชิควิว คอนโดมิเนียม
http://www.thechicviewcondominium.com/
[back]